ASD Home Internet Ed Kit (Tagalog)

MANGYARING BASAHIN ANG SUMUSUNOD NA MAHALAGANG IMPORMASYON

 

Maligayang pagdating sa 2020-2021 taon ng paaralan! Upang makatulong na maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral at tagapagturo sa panahon ng krisis sa kalusugan, ang Anchorage School District ay isasama ang pag-aaral ng distansya sa kurikulum nito. Upang suportahan ang pag-aaral mula sa tahanan, ang Anchorage School District ay nakipagtulungan sa GCI upang mabigyan ka nito ng internet kit para sa edukasyon, na nagbibigay ng koneksyon na kailangan ng iyong mag-aaral upang makumpleto ang kanyang mga aktibidad at takdang-aralin mula sa bahay.  Ang iyong internet kit para sa edukasyon ay ibinibigay na libre at walang bayad.

 

Ano ang aasahan?

Ang ibinigay ng paaralan na internet kit para sa edukasyon ay patikular na idinisenyo upang ma-access ang nilalaman ng edukasyon.  Hindi ito idinisenyo upang suportahan ang karaniwang paggamit ng internet sa bahay; ang mga website na maari mong bisitahin ay limitado sa mga site na inaprubahan ng paaralan. Nagbibigay ang serbisyong ito ng bilis na pag-download ng hanggang sa 10 Mbps at hanggang sa 3 Mbps ng bilis ng pag-upload.

 

Ito ay isang serbisyo na ibinigay ng iyong paaralan.  Kung nais mong bumili ng isang mabilis, hindi pigil na plano sa internet sa bahay mula sa GCI, magyaring makipag-ugnay nang direkta sa GCI sa telepono bilang 800-800-4800 upang matukoy ang pagiging karapat-dapat at mga pagpipilian sa plano. Magagamit mo ang modem sa kahon na ito para sa serbisyo sa internet na maari mong piliin na bilhin mula sa GCI.

 

Ano ang nasa kit?

  • Lahat sa isang modem at wireless na router

  • Ethernet cord

  • Gabay sa sariling pag-install

 

Susunod na mga Hakbang

Mangyaring gamitin ang nakapaloob na gabay sa self-install upang mai-set up ang iyong internet kit sa bahay para sa edukasyon. Kung mas gusto mong sundin ang mga tagubilin sa video, bumisita sa www.gci.com/support/support-articles/wifigateway_installguide .

 

Paano makakuha ng tulong?

Para sa tulong sa pag-install, mangyaring sundin ang mga tagubiling ibinigay sa nakalakip na dokumento. Kung hindi mo makumplete ang pag-install gamit ang gabay sa self-install, makipag-ugnay sa suporta sa teknikal ng GCI sa telepono bilang 800-800-4800.  

 

Ibibigay ng Anchorage School District ang iyong serbisyo sa internet. Pagkatapos ng paunang pagset-up, kung nakakaranas ka ng mga problema sa iyong internet, mangyaring makipag-ugnay sa Anchorage School District sa telepono bilang (907) 742-HELP o bumisita sa https://help.asdk12.org.